Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Doświadczalny

nazwa miejscowosci (21272) bytes.jpg

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

  ADDRESS: Instytut Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików, 05-870 Błonie, administrative district: Warszawa Zachód.

 Information: KRS: 0000074008,  NIP 529-00-07-029, REGON: 000079480-00040, initial capital : 8.910.799,54 PLN.

 telephone, fax: (48 22) 725 37 15;  e-mail: zdhar@zdhar.pl,  website: www.zdhar.pl

 Administr: IHAR-PIBZD Radzików, T.M. tel. 022 725 31 14

     
 

mapa Polski - rozmieszczenie oddziałów, zd.ihar-pib Radzików (328489) bytes.jpg

wiazd na teren zakładu (80533) bytes.jpg