Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików 05 - 870 Błonie

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

Jęczmień jary. Odmiana RUBASZEK. Wpisany do Rejestru Odmian w 2014 r. Wyhodowana w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Właściciel: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR. Autorzy: A. Sybilska, H. J. Czembor,  M. Kamiński

Charakterystyka odmiany:

- Odmiana typu pastewnego, o kłosie dwurzędowym i ziarnie oplewionym,

- Rośliny dość niskie  60 – 64 cm o dość- bardzo użej dużej odporności na wyleganie  (8,7 – 8,8 w skali 9 stopniowej),

-Termin kłoszenia i dojrzewania średni  (około 10.06 / 11.06),

- Masa 1000 ziaren  duża  (47,8 – 48,6 g),

- Nasiona o dobrym wyrównaniu   (89 %  - 90%) o dość dużej zawartości białka w ziarnie (10,1 %  sm.),

- Atutem odmiany jest dobra zdrowotność:

- Bardzo duża odporność na Mączniak prawdziwy: 8.3 – 8,6  (skala 9),

- Duża odporność na Plamistość siatkową: 7,1 – 8,2 i  rdzę jęczmienia: 7,6 – 8,3 (skala 9),

- Dość duża odporność na czarną plamistość: 7,1 – 8,0  (skala 9),

- Duża  odporność na rynchosporiozę: 8,0 – 8,4  (skala 9),

- Duża odporność na rdzę jęczmienia: 7,8 - 8,3 (skala 9),

- Plenność bardzo dobra, średnio (z lat 2012 – 2013  wg COBOR), przy przeciętnym poziomie agrotechniki  60,6 dt/ha (a1),  przy wysokim poziomie agrotechniki  71,1 dt/h (a2).

- Bardzo dobrze plonuje na terenie całego kraju i może być uprawiana na terenie całej Polski zwłaszcza przy zaleceniu wysokiego poziomu agrotechniki (podwyższone nawożenie azotowe o około 40 kg N /ha oraz ochrona przed wyleganiem i chorobami), (p.tab.)                                                                                                                                                                                                                            

Wymagania klimatyczno - glebowe i nawożenie

Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Najlepiej udaje się na stanowiskach po roślinach okopowych na oborniku, oleistych i warzywach, o pH 5,8 - 7. Należy unikać uprawy po życie, pszenżycie i po sobie (ze względu na choroby podsuszkowe). Daje wysokie i pewne plony na glebach o dobrych właściwościach fizycznych, zasobnych w składniki pokarmowe oraz dobrze utrzymujących wodę ( kompleks pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, lub żytni bardzo dobry ). Ma duże wymagania co do sprawności roli, a szczególnie stosunków wodno - powietrznych. Po wcześnie zbieranych przedplonach należy wykonać podorywkę z bronowaniem. Orka przedzimowa powinna być zrobiona w październiku na głębokość 20 - 25 cm, a jedynie po okopowych można ją spłycić do 15 cm. Wiosną uprawę należy rozpocząć od bronowania, a następnie najlepiej jest zastosować agregat uprawowy.

Nawożenie azotowe - wielkość dawek nawozów azotowych zależy od stanowiska i przewidywanego plonu oraz celu uprawy . Zalecane dawki wahają się od: 60 - 70 kg N/ha przy dużych; 30 - 40 kg N/ha   przy małych potrzebach nawozowych. Dawki azotu powyżej 50 kg N/ha  należy dzielić na dwie części: przedsiewnie i w fazie strzelania w źdźbło. W przypadku uprawy na cele browarne należy nawozić niższymi dawkami azotu 40 - 50 kg N/ha (stosować przedsiewnie), aby uniknąć niepożądanego wzrostu zawartości białka surowego w ziarnie.

Nawożenie fosforowo - potasowe  -  stosować w zależności od kompleksu przydatności rolniczej gleby i zasobności w przyswajalne składniki średnio 50 - 80 kg/ha P2O5 oraz ok 60 - 120 kg/ha  K2O jesienią pod orkę zimową lub przed uprawą  wiosenną. Na glebach ubogich w wapń wskazane jest wapnowanie gleby pod przedplon jęczmienia. Zalecane dawki wapna nawozowego w zależności od składu mechanicznego gleby i pH wynoszą 2 - 4 t CaO/ha.

Siew

Zaleca się w optymalnym terminie dla danego rejonu. Siew powinien nastąpić możliwie wcześnie, aby rośliny miały dostatecznie dużo czasu na rozkrzewienie, co sprzyja wzrostowi plonu ziarna jęczmienia. Nasiona przed siewem należy zaprawić jednym z środków zalecanych przez IOR. Wysiew siewnikiem w rozstawie 9 - 15 cm, na głębokość 3 cm. Ilość wysiewu około 350 kiełkujących nasion na m2 tj. w zależności od masy 1000 ziaren i kiełkowania  około 160 - 175 kg/ha . Używanie do siewu ziarna kwalifikowanego, powoduje optymalizację zużycia materiału siewnego, a także podnosi poziom plonowania.

Pielęgnacja i ochrona roślin

Dla  uzyskania wysokich plonów ziarna o dobrej jakości, plantacje należy chronić przed zachwaszczeniem, chorobami i szkodnikami (szczególnie ważne w przypadku uprawy na cele browarne). Słodownie wymagają ziarna wolnego od chorób grzybowych i o dobrej celności, dlatego należy przy dużym porażeniu stosować ochronę fungicydową oraz niszczyć mszyce, które poprzez wysysanie soków rośliny pogarszają celność kształtowanych ziarniaków. Środki zwalczające mszyce muszą zostać użyte , gdy pod koniec kwietnia ok. 60% źdźbła jest ogarnięte przez owady, albo w fazie dojrzałości mlecznej ziarna jeżeli 60 - 80% roślin opanuje od 15 - 30 mszyc na źdźbło (M. Dereczka - TOP AGRAR POLSKA nr 2/2004). Chwasty można zwalczać mechanicznie lub za pomocą dostępnych na rynku herbicydów. Przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin stosować się do zaleceń IOR i informacji zawartych na opakowaniach stosowanych preparatów.