Pszenica ozima odmiana: OWACJA. Wpisana do Rejestru Odmian. Odmiana chlebowa klasy B. Wyhodowana w Strzelcach k/Kutna.

Charakterystyka odmiany:

Owacja - plon o wysokiej obsadzie.

- bardzo dobre plonowanie - 104 % w 2016 roku (doświadczenia r5ejestrowane  COBORU), wysoka waga hektolitra,

- zimotrwałość 4,5

- dobra odporność na wyleganie,

- dobra odporność na mączniaka, brunatną plamistość, septoriozę plew i fuzariozę kłosa,

Nawożenie: Pszenica wymaga obojętnego odczynu gleby. Nawożenie mineralne uzależnione jest od zasobności gleby w składniki mineralne oraz spodziewanego plonu. Nawożenie fosforowo - potasowe kształtuje się w przedziale 40 - 100kg / ha P2 O5  i 40 - 120 kg/ha K2O. Przyjmuje się, że pszenica potrzebuje do wyprodukowania 1 tony ziarna około 12 kg P2O5 oraz  22 kg K2O. Najwyższą efektywność nawożenia P i K uzyskuje się stosując nawożenie pod orkę zimową. Pogłównie stosuje się nawożenie azotowe w granicach 120 - 200 kg/ha w  3 dawkach ( I. - 30 - 70 kg/ha, II - 40 - 60 kg/ha i III - 50 - 80 kg/ha).