Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików k/Warszawy

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

Ogłoszenie o zamówieniu
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:  
Nazwa: 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy  Zakład Doświadczalny Radzików

Adres:
Radzików, 05-870 Błonie
woj. mazowieckie, kraj: Polska
http://www.zdhar.pl
NIP: 529-000-70-29
e-mail: zdhar@zdhar.pl
tel./faks (+48) 22 725 37 15
   
Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów:   Kozłowski Marek tel. 603 632 027  

                               Nazwa nadana zamówieniu, numer spawy i numer ogłoszenia w BZP
                            Nazwa zamówienia linki do pobrania i zapisu
format pliku
             
        
1. Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego
    Ozn. sprawy ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 06/2020
    Ogłoszenie nr.567200- N-2020 z dnia 2020-07-28


Termin składania ofert: 06.08.2020r. godz. 09:30
Zatwierdził: 28.07.2020
Dyrektor: IHAR-PIB Zakład Doświadczalny


SIWZ + załączniki
Ogłoszenie w BZP
INFORMACJA 86 ust.5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT
PDF


Termin otwarcia ofert: 06.08.2020r. godz. 10:00
Opublikowano 28.07.2020

     
     
     
   
     
     
 

   
     
  powrót do głównej strony