Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików k/Warszawy

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

Ogłoszenie o zamówieniu
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:  
Nazwa: 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy  Zakład Doświadczalny Radzików

Adres:
Radzików, 05-870 Błonie
woj. mazowieckie, kraj: Polska
http://www.zdhar.pl
NIP: 529-000-70-29
e-mail: zdhar@zdhar.pl
tel./faks (+48) 22 725 37 15
   
Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów:   Kozłowski Marek tel. 603 632 027  

                               Nazwa nadana zamówieniu, numer spawy i numer ogłoszenia w BZP
                            Nazwa zamówienia linki do pobrania i zapisu
format pliku
             
        
1. Najem kombajnu na potrzeby ZD Radzików


OGŁOSZENIE
2. Zakup i dostawa Miału węglowego
    Ozn. sprawy ZP/IHAR-PIBZD.PN.D 03/2020
    Ogłoszenie nr.545043- N-2020 z dnia 2020-05-28


Termin składania ofert: 17.06.2020r. godz. 09:30
Zatwierdził: 26.05.2020
Dyrektor: IHAR-PIB Zakład Doświadczalny
SIWZ + załączniki
Ogłoszenie w BZP

INFORMACJA 86 ust.5PDF

Termin otwarcia ofert: 17.06.2020r. godz. 10:00
Opublikowano 28.05.2020

   
3. Fizyczna ochrona obiektów, osób i mienia
    Ozn. sprawy ZP/IHAR-PIBZD.PN.U 04/2020
    Ogłoszenie nr.546111- N-2020 z dnia 2020-06-01


Termin składania ofert: 16.06.2020r. godz. 09:30
Zatwierdził: 01.06.2020
Dyrektor: IHAR-PIB Zakład Doświadczalny
SIWZ + załączniki
Załączniki - Word
Ogłoszenie w BZP
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

INFORMACJA 86 ust.5

WYBÓR OFERTY
PDF

Termin otwarcia ofert: 16.06.2020r. godz. 10:00
Opublikowano 01.06.2020
   
     
     
 

   
     
  powrót do głównej strony