The Experimental Plant Breeding Station

nazwa miejscowosci (21625) bytes.jpg

poletka upr.zboza (11816) bytes.jpg

     
 

INFORMATION:

 
 

We offer high quality seeds of winter wheat, spring wheat, spring malting barley, fodder barley and  naked barley.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

mieszkańcy Radzikowa, Łaźniewa, Kopytowa, Witek na spotkaniu z Burmistrzem MiG Błonie (141502) bytes.jpg

 
  The meeting with mayor of Błonie town and commune on 5th of November 2009. Residents of Radzików, Łaźniew, Kopytów, Bialutki and Witki took part in meeting. The subject of meeting was economy and social problems of this society.  
     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------