Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików, 05 - 870 Błonie

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

Jęczmień jary: Odmiana REZUS. Wpisany do Rejestru Odmian. Wyhodowana w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Właściciel: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR. Autorzy: A. Sybilska, H. J. Czembor,  M. Kamiński

Charakterystyka odmiany:

- Odmiana typu pastewnego.

- Plenność dość dobra.

- Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.

- Odporność na plamistość siatkową - dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość - średnia, na mączniaka prawdziwego - dość mała..

- Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie.

- Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny.

- Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże.

- Zawartość białka średnia.

- Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Pielęgnacja i ochrona roślin:

Dla  uzyskania wysokich plonów ziarna o dobrej jakości, plantację należy chronić przed zachwaszczeniem, chorobami i szkodnikami.

Przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin należy stosować się do zaleceń IOR i informacji zawartych na opakowaniach stosowanych preparatów.