Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików k/Warszawy

poletka 
    upr.zboza (21457) bytes.jpg

Kontakt:  tel.: (22) 725 37 15,  faks: (22) 725 37 15,  e-mail: zdhar@zdhar.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGÓW - patrz link: Przetarg: ogłoszenia